CVP – Nhận chứng nhận FSC

Sau quá trình kiểm tra kỹ càng: máy móc, vật liệu, môi trường, quy trình sản xuất,… Ngày 14 tháng 01 năm 2019, chúng tôi đã được cấp giấy chứng chỉ FSC. 

Giấy chứng nhận FSC là gì?

Nếu bạn đã từng nhận thấy một biểu tượng như một dấu kiểm được hợp nhất với một cái cây, bạn có thể đã tự hỏi ý nghĩa của nó. FSC, đưa ra các tiêu chuẩn cụ thể cho các sản phẩm lâm nghiệp – bao gồm cả giấy và gỗ – để thíc đẩy các hoạt động trồng rừng bền vững.

Khi các sản phẩm đáp ứng các quy định của họ, họ có thể được cấp nhãn này để biểu thị rằng họ có nguồn gốc theo cách có trách nhiệm với xã hội, khả thi về kinh tế và thân thiện với môi trường. FSC yêu cầu các sản phẩm được dán nhãn phải có một chuỗi quyền giám sát rõ ràng từ khu rừng đến nhà sản xuất đên nhà bán lẻ.

Khi các công ty in ấn tham gia, họ là liên kết cuối cùng trong chuỗi, có nhiều loại chứng chỉ FSC khác nhau, nhãn có thể chỉ ra các sản phẩm được làm hoàn toàn từ các nguồn được quản lý tốt, rằng giấy được tái chế hoặc chúng là hỗn hợp của cả hai.

 

Tại sao doanh nghiêp của chúng tôi nên được cấp chứng nhận FSC?

Theo FSC, nghiên cứu đã phát hiện rằng việc sử dụng các sản phẩm này có khả năng nâng cao hình ảnh công khai của bạn và kết nối với người tiêu dùng. Làm như vậy, các doanh nghiệp có tiềm năng để tăng doanh thu và gia nhập thị trường mới.

Nhiều doanh nghiệp được thúc đầy bởi có trách nhiểm bảo vệ môi trường, nhưng bạn đã tạo ra tác động tích cực đến hành tinh và khách hàng tiềm năng là một chiến thắng.

Ngoài ra, giấy tờ FSC có thể xuất hiện chuyên nghiệp hơn so với một số giấy tái chế, khi bạn cần in ấn chất lượng cao, bạn vẫn có thể lựa chọn một vật liệu bền vững mà không phải bị hao mòn bề ngoài.

Làm thế nào để tôi biết nếu một công ty in ấn có chứng nhận FSC?

Nếu một công ty in có chứng nhận FSC, họ có thể sẽ quảng bá nó. Họ biết rằng các doanh nghiệp có trách nhiệm với môi trường! Nhưng bạn cũng có thể kiểm tra kỹ yêu cầu của họ thông qua Cơ sở dữ liệu Chứng chỉ FSC. Bạn có thể cần mã giấy phép của họ để đảm bảo chứng nhận của họ là hợp lệ và hiện tại.

Tại Chí Vĩnh Phát, chúng tôi tự hào về chứng chỉ FSC của mình. Nếu bạn đang tìm các để đảm bảo việc in của bạn bền vững, chuyên nghiệp và bắt mắt, chúng tôi sẵn sàng trợ giúp. Để biết thông tin về chứng nhận FSC của chúng tôi hoặc để tìm hiểu thêm về các dịch vụ của chúng tôi, hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay.