Thành phẩm in ấn

Chất lượng sản phẩm hiểu theo một cách khái quát nhất là toàn bộ những tính năng của sản phẩm tạo nên sự hữu dụng của nó, được đặc trưng bằng những thông số kỹ thuật, những chỉ tiêu kinh tế có thể đo lường và tính toán được, nhằm thỏa mãn nhu cầu nhất định phù hợp với công dụng của sản phẩm

 

Chúng tôi đề cao kiểm tra chất lượng để đảm bảo chất lượng sản phẩm với quy định là bằng cách kiểm tra các sản phẩm và chi tiết bộ phận nhằm sàng lọc và loại ra bất cứ 1 bộ phận này không đảm bảo tiêu chuẩn hay quy cách kỹ thuật. Chủ yếu dựa vào kiểm tra sản xuất, kiểm tra khâu cuối cùng của sản xuất. Trên thực tế trong thời kỳ này, các chức năng kiểm tra và sản xuất được tách riêng, các nhân viên kiểm tra được chỉ định và đào tạo, với mục tiêu là nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm xuất xưởng phù hợp quy định. Như vậy, kiểm tra chất lượng là hình thức quản lý chất lượng sớm nhất.

Chúng tôi luôn đảm bảo chất lượng tốt nhất của sản phẩm khi đến khách hàng