Ưu điểm và khuyết điểm

1. Ưu Điểm

 • Hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực in ấn, kinh nghiệm trong ngành nghề là 1 lợi thể của chúng ta.
 • Nên tảng cơ bản vững chắc, tiềm năng sản xuất cũng như tiềm năng khách hàng.
 • Đội ngũ công nhân kinh nghiệm lâu năm, nắm bắt rõ yêu cầu khách hàng.
 • Mặt bằng, trang thiết bị, máy móc tương đối ổn định.
 • Luôn biết học hỏi và nổi lực không ngừng.
 • Kế hoạch dự phòng trong cung cấp vật tư đầu vào ổn định.
 • Có chiến lược và mục tiêu hoạt động rõ ràng.
 • Nguồn lực tài chính vững
 • Quy trình sản xuất có hệ thống.

3. Cơ Hội

 • Chúng ta có được sự tin tưởng từ khách hàng.
 • Có nguồn nhân lực và điều kiện để phát triển khách hàng ngoài nước.
 • Được tạo cơ hội phát triển từ những khách hàng truyền thống.

4. Nguy Cơ: Hiện tại chưa xác định nguy cơ.