Mục tiêu sứ mệnh

– Ổn định và phát triển dây chuyền sản xuất hiệu quả.

– Đầu tư trang thiết bị, máy móc mới để nâng chất lượng sản xuất.

– Đào tạo công nhân viên lãnh nghề, chuyên nghiệp.

– Hệ thống văn phòng, nhà xưởng sản xuất phải đạt chuẩn 5S.

– Đạt được Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng ISO 9001 : 2008.

– Xây dựng hệ thống chăm sóc khách hàng hiện có.

– Phát triển hệ thống khách hàng tiềm năng trong nước.

– Mở rộng hệ thống khách hàng ra nước ngoài. Cụ thể là Australia, Campuchia, Lào và một số nước Châu Âu.

– Phát triển thêm nhà cung cấp vật tư chuyên nghiệp, đủ tầm cung ứng nhanh nhất và tốt nhất cho công ty.

– Doanh số tăng 50% so với năm qua.

– Mở rộng hoạt động kinh doanh sang các lĩnh vực liên quan ngành nghề hiện tại và xuất nhập khẩu.

– Hướng đến kết quả đạt 3 không:

  • Không trễ tiến độ.
  • Không có phản hồi xấu.
  • Không có hàng lỗi.

– Khẳng định và phát triển thương hiệu CVP vươn lên tầm cao mới.

Thành quả cần đạt được

  • Phát triển thương hiệu CVP: đang thực hiện và duy trì bền vững trong nhiều năm tiếp theo
  • Đầu tư thêm trang thiết bị máy móc: máy offset, Flexo.
  • Đầu tư hệ thống in mã vạch qua sever.
  • Xây dựng phần mềm quản lý doanh nghiệp chuyên nghiệp
  • Phát triển hệ thống khách hangfb ngoài nước.
  • Xây dựng thương hiệu CVP vững mạnh và có uy tín trên thị trường in ấn.